Városlista
2020. november 28, szombat - Stefánia

Cégregiszter | 1%

Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány

9022 Győr, Bisinger sétány 32.

Adószáma: 18510126-1-08

Amennyiben személyi jövedelemadójának 1 %-ával az iskola tevékenységét segítő alapítványt kívánja támogatni, a kitöltött nyilatkozatot (a kedvezményezett adószáma, elnevezése) egy lezárt normál postai borítékban kell elhelyezni. A lezárt borítékon a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét szíveskedjék feltüntetni. (Az adó 1%-át – az adótörvény alapján – mindenképpen levonják, így külön költséget Önnek nem jelent, ha az iskolai alapítványt jelöli meg támogatottként.)

A borítékot az adóbevallási csomagban kell megküldenie az APEH-nak.

„Az alapítvány célja
A középfokú közgazdasági képzés színvonalának emelése a nevelő, oktató tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztésén, a képzési formák, módszerek bővítésén keresztül, mindenekelőtt a következő területeken:
- új, korszerű ismeretek, tananyagok kidolgozása és elterjesztése, a képzés folyamatos megújítása,
- a gazdasági gyakorlat tartalmának, igényeinek érvényesítése a szakmai elméleti és gyakorlati képzésben, korszerű munkakultúra elsajátítása,
- a diákok általános és szakmai műveltségének növelését szolgáló új, speciális képzési formák,
- személyiségfejlesztő és speciális képességfejlesztő programok kidolgozása, megvalósítása,
- hazai és külföldi tanulmányi kirándulások, tanulmányutak, tapasztalatcserék, konferenciák szervezése, az ezeken való részvétel támogatása,
- az idegen nyelvi képzés, a külföldi cserekapcsolatok ösztönzése,
- tanulmányi, kulturális és szabadidős programok, vetélkedők szervezése, díjazása,
- az alkotó tanárok és a tehetséges diákcsoportok lehetőségeinek bővítése, a tehetséges, hátrányos helyzetű diákok támogatása,
- az iskolai hagyományok ápolása, támogatása,
- az önképzésben, továbbképzésben résztvevő, továbbá az országos és nemzetközi kitekintéssel rendelkező pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerése, az iskola életében kiemelkedő nevelő munkát végzett nyugdíjas pedagógusok – dolgozók – jutalmazása,
- az oktatás létesítményi, technikai feltételeinek javítása beszerzés, utaztatás, munkabér, jutalom, vendég fogadásának stb. támogatása révén.”

Az Alapítvány anyagi lehetőségeinek függvényében költségtérítésben részesíti a nyelvvizsgát és ECDL vizsgát tett tanulókat, sportrendezvényeik, különböző tanulmányi versenyeik költségét, tanulmányútjait, nyelvvizsgára való felkészítését finanszírozza, évente több százezer forint összegben.

Az Alapítvány fő bevételi forrása a személyi jövedelemadó 1%-a. Ez teszi lehetővé a fenti célok megvalósulását.

A szülők és a hozzátartozók támogatását ezúton is köszönjük!

Fotók

Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány
Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány
Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány
Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány

kapcsolat