Városlista
2019. július 17, szerda - Endre, Elek

Hírek

2010. Január 14. 08:02, csütörtök | Helyi
Forrás: Győr Megyei Jogú Város nkormányzata

A polgármester felhívása a sportszerű kampányért

A polgármester felhívása a sportszerű kampányért

Borkai Zsolt polgármester felhívást tett közzé annak érdekében, hogy a 2010-es esztendő választási időszakai ne a lejárató, hanem a sportszerű kampányról szóljanak. V

Borkai Zsolt polgármester 2010 január 13-án tette közzé felhívását. Elmondta, sajnos már most tapasztalhatóak a lejáratást célzó kampányfogások, azonban a polgármester azt szeretné, hogy Győr mentes legyen az egymást lejárató, negatív kampánytól. Hozzátette, reméli a szakmai viták kerülnek majd előtérbe az országgyűlési és az önkormányzati választások előtt is.

Borkai Zsolt polgármester sportszerű kampányra buzdít, és ennek kifejezésére a sportszerűséget megtestesítő fehér színű, Győr-címeres mezt elsőként írta alá. Arra kéri a pártokat, szervezeteket, és mindenkit, akik kiállnak a sportszerű kampány mellett, csatlakozzanak a Választási Etikai Kódexhez, és kövessék őt a sportszerűség mezének aláírásában.

Az Etikai Kódex itt olvasható:

VLASZTSI ETIKAI KDEX 2010

Ezen választási etikai kódex aláírói vállalják, hogy a nem bizonyítható és dokumentálható, csak feltevéseken alapuló, és ezért rágalmazásnak minősülő kijelentésektől tartózkodnak, az ilyen eseteknél a választásokban résztvevő másik szervezetek, jelöltek kárára végzett lejárató kampánytól elhatárolják magukat, s nem élnek olyan nemtelen eszközökkel, amellyel a szabad választásokat, mint az alkotmányos demokráciák legalapvetőbb intézményét, méltatlan helyzetbe hozzák.

Ezen választási etikai kódex aláíróinak meggyőződése, hogy a választások tisztasága - nemcsak városunk, de az egész ország jelene és jövője, a nemzet önértékelése és nemzetközi megbecsülése szempontjából egyaránt - meghatározó jelentőségű. Az aláírók egyetértenek abban, hogy a jelenlegi magyarországi közállapotok között a politika iránti közbizalom megrendülését nem növelhetik tovább azzal, hogy saját magatartásukkal is mélyítik a társadalom közügyek iránti apátiáját, elutasítását.

Ezen választási etikai kódex aláírói vállalják, hogy nem megtévesztéssel és félrevezetéssel, valamint törvénytelen eszközök felhasználásával igyekeznek minél több szavazathoz jutni, hanem szándékaikat és céljaikat, képességeiket és lehetőségeiket őszintén feltárva törekszenek a választópolgárok bizalmának elnyerésére.

Fenti megfontolásokból kiindulva, aláírók mind - Győr Megyei Jogú Város és a Magyar Köztársaság jövőjéért az őket terhelő felelősséget átérezve - kötelezőnek fogadják el a következőkben megfogalmazott etikai szabályokat.

I.

1. Az aláíró politikai szervezetek és személyek a választási küzdelmek során a Magyar Köztársaság törvényeit betartják, a választójogi törvényt betartják, s nem tesznek olyan nyilatkozatokat, amellyel a választások súlyát, annak tekintélyét és jelentőségét csorbítják, vagy akár kétségbe vonják.
2. A kódex szabályai a választások mindazon résztvevőjére (jelöltet állító szervezetek, független jelöltek) kötelezőek, akik a 2010-es évben Győr városában országgyűlési vagy önkormányzati választásokon szerepelnek, elnyerik az indulás jogát, s kampányt folytatnak. A felek befolyásukat latba vetve tevőlegesen is részt vesznek az etikai kódex tartalmának minél szélesebb megismertetésében, elfogadtatásában és betartatásában, de különös tekintettel saját környezetük, szimpatizánsaik, tagságuk és aktivistáik körében.
3. A kódex rendelkezései a felekre az aláírástól számítva érvényesek a 2010-es országgyűlési és önkormányzati választások végleges eredményeinek közzétételéig.

II.

4. A kódex aláírói a választási részvételhez szükséges ajánlások megszerzése során tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, amely a többi jelölt és a választópolgárok magánéletének megzavarásával jár.
5. A kódex aláírói tartják magukat a választási törvény szabályaihoz, így a kitöltetlen ajánlási szelvények gyűjtésétől, azok megvásárlásától, az azokért cserébe adott bármilyen nemű ellenszolgáltatástól, az ajánlószelvények cseréjétől, azok értékesítésétől tartózkodnak és minden formában elhatárolódnak. Amennyiben ilyen esetről értesülnek, azt azonnal a területi választási bizottság tudomására hozzák.
6. A választási kampány célja, hogy a felek saját jelöltjeiket bemutassák, programjukat, politikai céljaikat ismertessék és értelmezzék. Ennek során tartózkodnak egymás lejáratásától.
7. A választási kampány során - hitelt érdemlő bizonyítékok nélkül - tilos a jelöltet bűncselekmény elkövetésével vádolni, mentesítés (rehabilitáció) esetén korábbi elítéltetésére utalni, jó hírnevét kétségbe vonni, magánéletére vonatkozó adatot ellene felhasználni.
8. Nem tartozik a hitelrontás fogalmi körébe a jelölt korábbi politikai tevékenységének ismertetése és értékelése.
9. A felek tartózkodnak attól, hogy egymás választási gyűléseit és egyéb rendezvényeit megzavarják, azokat céljuktól eltérítsék, vagy saját céljaikra felhasználják.
10. A felek választási kampányanyagaikon kötelesek a nevüket és az őket jelölő szervezet nevét, logóját feltűntetni. A felek tartózkodnak a névtelen, jelöletlen propagandaanyagok terjesztésétől, s a másik tudomására hozzák, ha ilyen esetről értesülnek.
11. A felek tartózkodnak egymás plakátjainak és egyéb ábrázoló propagandaanyagainak eltávolításától, eltorzításától, és a plakátok elhelyezésére alkalmas helyek kisajátításától. Ez utóbbi tilalom megszegője nem kifogásolhatja, ha érintett plakátjait - a feltétlenül szükséges mértékben - mások saját plakátjukkal átragasztják. Egyéb esetekben a kódex aláírói a másik plakátjának átragasztásától tartózkodnak.
12. Plakátot magántulajdonban álló épületre vagy kerítésre elhelyezni csak a tulajdonos vagy a használó hozzájárulásával lehetséges.
13. A szavazás kezdete előtt 24 órával a szavazó helyiség 100 méteres körzetéből minden nyilvánosan kihelyezett választási propagandaanyagot el kell távolítani. Amennyiben ezt a kihelyező elmulasztja, az eltávolításra bárki jogosult.

III.

14. A felek a választási szervekbe tagjaik sorából minél nagyobb létszámban felkészült személyeket delegálnak, akik munkájuk során az etikai kódex szabályait betartják, és a választási eljárás során a pártszimbólumok viselésétől tartózkodnak.
15. A választásra fordítható költségvetési támogatás felhasználásánál a felek figyelemmel vannak a takarékosság szempontjaira.

IV.

16. Az etikai kódex aláírói vállalják, hogy az érdekükben megvalósított etikai szabálysértést kivizsgálják, az elkövetőt felelősségre vonják, az etikátlan eljárást mielőbb megszüntetik.

A győri választási etikai kódex megszületése nem más, mint kifejezése annak, hogy a közbizalom helyreállítása, a város nyugalma, az itt élők hiteles és objektív tájékoztatása valamennyi résztvevő pártnak, szervezetnek és jelöltnek az érdeke, és attól eltérni sem egyéni érvényesülés, sem mások lejáratása érdekében nem kíván.

Ezen választási etikai kódex aláírói, kijelentik: magukra nézve kötelezőnek ismerik el a kódexben megfogalmazott etikai normákat, felelősséget vállalnak azért, hogy e normákat maguk, illetve az érdekükben eljáró megbízottak és támogatók is betartsák, és aláírásra javasolják e kódexet mindazon polgári és egyéb szervezeteknek, amelyek a választási kampányban bárki mellett részt vesznek.

Győr, 2010. január 13.


Ezek érdekelhetnek még

2019. Július 17. 13:35, szerda | Helyi

Frissítve: új hírek az esetről- Kiszakadt a vízkapu csöve Győrben, miután rátolatott egy autó

Rátolatott egy kocsi a vízkapu csövére Győr sétálóutcáján, a Baross úton. Küldte portálunknak egy arra járó olvasónk.

2019. Július 17. 13:10, szerda | Helyi

Kombájn és egy gabonatábla lángol Győrnél

Háromhektáros területen ég a tarló és a lábon álló gabona Győr külterületén, Somosmajornál.

2019. Július 16. 16:25, kedd | Helyi

A Győri Balett művészei nyáron Olaszországban is remekeltek

Herkovics Eszter Adria és Luigi Iannone a Győri Balett művészei a napokban Olaszországban léptek fel, Ricardo Nunez tiszteletére rendezett eseményen.

2019. Július 16. 12:38, kedd | Helyi

Barokk ceremónia a Radó-szigeten

27. alkalommal rendezik meg idén a Barokk Esküvőt Győrben, augusztus 9 - 11-ig. A sajtótájékoztatót szerdán tartották a Zichy-palotában.