Városlista
2024. február 23, péntek - Alfréd

Hírek

2022. Március 16. 20:15, szerda | Helyi

Újra sztrájkolnak a tanárok, volt olyan iskola, ahol a szülők egy gyereket sem engedtek el otthonról

Újra sztrájkolnak a tanárok, volt olyan iskola, ahol a szülők egy gyereket sem engedtek el otthonról

Ahogy január 31-én ígérték, ma elkezdték a határozatlan idejű sztrájkjukat a tanárok, mert a szakminisztériummal folytatott egyeztetéseiken nem közeledtek az álláspontok.

Az elmúlt hat hétben az egyik követelésük ettől függetlenül megoldódott, a kormány ugyanis az egészségügyi dolgozókat leszámítva engedélyezte, hogy bizonyos munkákat újra lehessen oltási igazolány nélkül is végezni – így vissza mehetnek tanítani mindazok, akiknek januárban emiatt fizetetlen szabadságra kellett menniük.

Neubauer Tamás, a pedagógusok szakszervezetének megyei elnöke szerkesztőségünknek arról beszélt: ugyan nem kapott valamennyi intézményből pontos adatokat, de az biztos, hogy több, mint ötszázan sztrájkoltak vagy tettek szolidaritási nyilatkozatot. Hozzátette: arról most nincs tudomása, hogy voltak-e más megyékhez hasonlóan olyanok, akik ma is a polgári elégedetlenség eszközét választották volna, a szakszervezetek egyébként azt kérték, hogy a két lehetőséget a tanárok ha lehet ne keverjék.

"Hasonló adataink vannak, mint január 31-én, több kistelepülés is csatlakozott és voltak egészen különleges esetek is. Tudunk olyan kis iskoláról, ahová nem mentek be a gyerekek, mert a szülők úgy döntöttek, hogy így támogatják a pedagógusokat. Itt nyilván ha egy tanár fel is akarta venni a munkát, akkor se volt kinek megtartani az órát. Egyre többen jelzik, hogy szolidaritást vállalnak, így holnap például a szakképzésben oktatók tartanak majd 2 órás sztrájkot. A legnagyobb problémát egyébként a februári kormányrendelet okozza – ezt természetesen mi betartjuk – de ahogy hallom az intézményvezetőknek a dolgát ez alaposan megnehezíti. Ez elég nagy káoszt okoz, látszik rajta az átgondolatlanság. A sztrájkoló tanár nem tudja ugyanis megmondani, hogy hány napot fog sztrájkolni, hiszen honnan tudná, hogy akár ma este nem állapodik-e meg a szakszervezet a minisztériummal? A legtöbb helyen éppen ezért úgynevezett gördülő sztrájkba kezdtek, azaz ma az egyik tanár sztrájkol, holnap a másik. Azért nem tudnak egyszerre, mert akkor nem lenne olyan kolléga, aki akár gyermekfelügyelelet látna el az intézményben."

───────────────────────────────────────────────────────────

A győri Kazinczy Gimnázium tanárai karának mintegy fele vett részt a január 31-i figyelmeztető sztrájkban, harmincan éltek a múlt hónapban a polgári engedetlenség eszközével, ma pedig 43-an írták alá azt a közleményt, amit szerkesztőségünknek eljuttatak. Ebben ez áll:

Mi, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium alulírott tanárai és dolgozói – bár a megfogalmazott követelésekkel egyetértünk – az alábbi két okból nem veszünk részt a március 16-ra meghirdetett sztrájkban:

  1. Az Ukrajnában zajló háború árnyékában nem érezzük helyénvalónak a munkabeszüntetést ténylegesen megtartani.
  2. Szeretnénk mindenképpen elkerülni, hogy szakmai tiltakozásunkat bármelyik párt a közelgő választások kapcsán politikai célokra használja fel.

Az eddig megfogalmazott követelésekkel teljes mértékben egyetértünk, felelősségteljes pedagógusként pedig továbbra is kiállunk a változtatások szükségszerűsége mellett. Feladatunknak és célunknak tartjuk a kritikusan gondolkodó, önálló munkavégzésre képes, felelősségteljes, művelt nemzedékek nevelését. Mindennapi munkánk során azonban egyre nagyobb feszültséget jelentenek a rendszerszintű, hosszú ideje megoldatlan problémák. A végsőkig empatikusak, toleránsak voltunk, és tanítványaink érdekeit mindenek elé helyezve kerestük a megoldásokat, hogy a színvonalas oktatást minden kazinczys diáknak biztosítsuk. Eljött azonban az az idő, amikor éppen a diákjaink érdekében határozottabban kell fellépnünk, hogy a fenyegető problémákra megoldások szülessenek.

Az Alapvető Jogok Biztosának levelére reagálva fontosnak tartjuk kijelenteni, hogy a közoktatás egyre súlyosabb problémái ellenére az iskolákban tanító pedagógusok teljes mértékben elkötelezettek a gyerekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődése, fejlesztése mellett. Az ő érdekükben olyan munkakörülményeket, elviselhető munkaterhelést kívánunk, amelyek lehetővé teszik, hogy tanítványaink tehetségét, személyiségét kibontakoztathassuk, felkészíthessük őket a 21. század kihívásaira.

A következő években rengeteg kolléga nyugdíjba vonulása miatt már nemcsak a természettudományos, hanem az egyéb tantárgyak szakos ellátottsága is veszélybe kerül. Amíg a pedagógusok keresete a legalacsonyabb a diplomások között, és évekig csak a szakmunkás minimálbér illeti meg őket, addig erre a pályára nem jönnek a fiatalok.

Követeléseinket továbbra is fenntartjuk, és mivel a sztrájkot alapjogunknak tekintjük, mihelyst érdemi válaszra esély mutatkozik, a megmozdulásokat részvételünkkel támogatjuk.

A ma osztálya a holnap országa!

───────────────────────────────────────────────────────────

A szakszervezetek és a minisztrérium ősszel kezdett tárgyalni, de október óta még tízszer sem ültek le egyeztetni egymással. A sztrájk során egyébként a szakszervezetek az alábbi követeléseket fogalmazták meg: (1-es pont azért nincs most a felsorolásunkban, mert az már teljesült, ez az oltatlan pedagógusokról szólt, hogy ők újra dolgozhassanak)

2. A pedagógus-előmeneteli rendszer szerint besoroltak garantált illetménye 2022. január 1- jétől – a kormány által ajánlott 10 százalékon felül – további 45 százalékkal emelkedjen!

Indoklás:

A Szakszervezeti Oldal által ajánlott kompromisszumos javaslat lényege:
a Szakszervezeti Oldal illetménnyel és munkaterheléssel összefüggő javaslatainak elfogadása esetén
• a szakszervezetek eltekintenek attól, hogy az illetményemelésre visszamenőlegesen, 2021. szeptember 1-jétől kerüljön sor;
• elfogadják továbbá azt is, hogy az illetmények összesen 65 százalékkal nőjenek – be- leértve a 2020. évi 10 százalékos ágazati szakmai pótlékot, valamint a kormány által ajánlott további 10 százalékos emelést. Ezzel az illetmények mindössze 2021. évi mini- málbérrel mint vetítési alappal számolt garantált illetmények mértékét érik el. Ezért szükséges a kétszer 10 százalékon túl a 45 százalékos illetményemelés, amely a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 7. számú mellékletében jelenjen meg, mint új bértábla;
• a Szakszervezeti Oldal ugyanakkor nem mond le arról a követelésről, hogy az illetmé- nyek átfogó emelésénél a bérek értékét megőrző automatizmus érvényesüljön.

3. Az oktatási ágazatban nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált illetménye, a költségvetési törvényben meghatározott közalkalmazotti fizetési osztályok első fokozatának összege – a fizetési fokozathoz tartozó legkisebb szorzószámok megtartásával – 2021. szeptember 1. napjával emelkedjen a következők szerint: A1-nél a minimálbérre, B1-nél a garantált bérminimumra, F1-nél a garantált bérminimum 130%-ára!

A közalkalmazotti illetménytábla 2008 óta változatlan. Azok a közalkalmazottak, akiknek eszerint kell megállapítani garantált illetményüket, gyakorlatilag kivétel nélkül a garantált bérminimumra kell emelni illetményüket, végzettségtől és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időtől függetlenül. Ez méltatlan és tarthatatlan.

4. A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak neveléssel-oktatással lekötött munkaideje 2021. szeptember 1-jétől heti 22 óra legyen!

Tudományos kutatás (Tárki-Tudok: Pedagógusok munka- és munkaidő-terhelés felmérése 2009) bizonyítja, hogy a pedagógusok többsége heti 22 óra kötelező óraszámmal is heti 40 óra munkaidő felett lát el munkaköri feladatokat. A munkaterhek csökkentésének első lépéseként elfogadhatónak tartjuk, hogy a korábbi, közoktatási törvény szerinti kötelező óraszámok kerüljenek bevezetésre. Elfogadhatatlannak tartjuk a munkaidő jelenleg felosztását, a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt és a kötött munkaidőben előírható – és ki nem fizetett – eseti helyettesítést. Követeljük, hogy legyen törvényben előírt kötelező óraszám, és a többletórákat pedig mindenkor fizessék ki! A pedagógushiány és a tantárgyfelosztás esetében hivatkozott rugalmasság pedig nem lehet ellenérv, hiszen az Mt. alapján rendkívüli munkaidő elrendelhető, csak éppen az azért járó illetményt és bérpótlékot ki kell fizetni. E pontban a szakszervezeti oldal korábban engedményt tett, ám a kormányoldal kompromisszum-készségének hiányában 2022. február 16-án visszatért az eredeti követeléshez.

5. A pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek legfeljebb heti 35 órát legyenek beoszthatók gyermek- vagy tanulócsoportban önállóan végzendő gyermekfelügyeletre!

Indoklás:

Rendszeresen előfordul az intézményekben, hogy pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztenseket – pedagógus jelenléte nélkül – osztanak be gyermekcsoportokba, illetve tanulócsoportokba gyermekfelügyeletre. Ennek oka elsősorban a nagymértékű pedagógushiányban keresendő. A gyermekek, tanulók abban az esetben sem maradhatnak felügyelet nélkül, ha az adott tanítási órára, foglalkozásra pedagógus nem biztosítható, ám mivel a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek munkaidő-beosztása nem tanítási órákban, illetve foglalkozásokban meghatározott, szükséges az önállóan ellátandó felügyelet elrendelésének időtartamát jogszabályban korlátozni. Nem méltányos, és az egészséges és biztonságos munkavégzés előírásának nem felel meg, hogy a foglalkoztatott számára a napi nyolc órás munkaidőben önállóan ellátandó felügyeletet gyakorlatilag szünet beiktatása nélkül rendeljen el az intézményvezető.

Címkék: pedagógus, sztrájk

Ezek érdekelhetnek még

2024. Február 23. 09:15, péntek | Helyi

Rengeteg lakás épült megyénkben, de jóval kevesebb, mint tavaly

A KSH legfrissebb jelentése szerint 2023-ban 18 647 új lakás épült Magyarországon, ami 9,2 százalékos visszaesést mutat az előző évhez képest.

2024. Február 23. 08:12, péntek | Helyi

Gombostűvel büntet az ismeretlen tettes

Felháborító esetről számoltak be egy győri Facebook csoportban. Az egyik játszótéren gombostűkkel tűzdelt jutalomfalatokat szórtak el. Egy kutya sajnos evett is belőlük, több mint 20 gombostűt találtak a testében.

2024. Február 23. 07:13, péntek | Helyi

Fákat vágnak ki Győrben, lassulhat a forgalom – mutatjuk, melyik csomópontot érinti

A Pannon Víz szakemberei végeznek munkálatokat.

2024. Február 22. 09:15, csütörtök | Helyi

Új tulajdonosa lett a gönyűi erőműnek

A nemzetközi Veolia Csoport magyarországi leányvállalata, a Veolia Invest Hungary Zrt. megszerezte a gönyűi erőmű 100%-os üzletrészét.